Wat doen we

Wat doen we

Kinderwerk

Crèche
Tijdens de morgendienst is er crèche voor kinderen van 0 t/m 3 jaar. In de crèche wordt er voor de kinderen gezorgd, kunnen ze spelen en eten ze een boterham.

Speelochtenden
Eén keer per maand is er op vrijdagochtend voor kinderen van 0 t/m 3 jaar en hun ouders een speelochtend. De kinderen kunnen daar met elkaar spelen terwijl de ouders elkaar beter leren kennen. De speelochtend is bij één van de ouders thuis of in een speeltuintje.

Kinderbijbeldienst
Tijdens de morgendienst zijn er 3 kinderbijbeldienstgroepen voor respectievelijk de basisschoolgroepen 1/2, 3/4 en 5/6. De groepen 1/2 en 3/4 hebben elke week kinderbijbeldienst en groep 5/6 drie keer per maand. De kinderen gaan na het kinderlied en/of kindermoment naar de kinderbijbeldienst. De kinderbijbeldienst gebruikt de methode ‘Bijbel basics’ van het NBG. Deze methode behandelt de 200 meest essentiële Bijbelverhalen en heeft afwisselende verwerkingsopdrachten zoals puzzels, knutselwerkjes en proefjes.

Zondagschool
Eén keer in de 2 weken is er zondagschool voor de kinderen van groep 7 en 8. De zondagschool staat in het teken van intensieve kennisoverdracht en is daarmee een catechese groep. De kinderen gaan voordat de dienst begint naar hun eigen ruimte en komen na afloop van de dienst weer terug. De zondagschool maakt gebruikt van de lesbrieven die door ds. Fred Blokhuis zijn geschreven. Het ene jaar gaan de lesbrieven over het Oude Testament, het andere jaar over het Nieuwe Testament.

Club groep 5 t/m 8
Eén keer in de maand is er op vrijdagavond club voor alle kinderen die in groep 5 t/m 8 zitten. De club staat in het teken van ontspanning. Er wordt meestal een sport- of spelactiviteit gedaan. De club vindt plaats in en om de Rank.

Kindermoment
Ongeveer 2 keer in de maand is er in de ochtenddienst een kindermoment gericht op de kinderen uit groep 5 t/m 8. Het kindermoment bestaat uit een praatje voor de kinderen en wordt afgesloten met een kinderlied.

Muziek

Wij zijn gezegend met veel muzikale talenten. Dit komt ook terug in de kerkdiensten. Tijdens de morgendiensten vindt de begeleiding twee keer per maand plaats door een muziekteam. Deze muziekteams stellen zich hier onder aan u voor. De zang tijdens de overige morgendiensten en tijdens de avonddiensten gaat in de regel met orgel- en/of pianobegeleiding, soms gecombineerd met een ander muziekinstrument. Ook treedt Hatikwa een aantal keren per jaar in een kerkdienst op.

Muziekteam Testify 

Het oude MT1 wilde een Engelse naam, omdat dat voor iedereen te begrijpen is. Testify is het geworden,  waarmee we willen aangeven dat wij met onze muzikale gaven willen dienen door via de muziek te  getuigen van Gods genade en evangelie. 

Muziekteam Presence 

Een nieuwe naam voor een muziekteam kies je niet zomaar. Het is halverwege de zomer 2021. Samenkomen is op  dat moment geen optie. Via WhapsApp hielden we een brainstorm. Er kwamen prachtige opties voorbij. Toen we op zoek waren naar een nieuwe titel voor ons muziekteam kwam de volgende quote voorbij: ‘One of the greatest joys in life is spending time in God’s presence’ . Die sloeg de spijker op z’n kop. Dat is hoe de kerk en het geloof moet zijn! Een fijne plek. Een toevluchtsoord.  Een rustplaats. Presence betekent (letterlijk) aanwezigheid. In Gods aanwezigheid mogen wij in de kerk zijn. In Gods aanwezigheid mogen wij Hem aanbidden door  middel van muziek. Wij willen graag tijd doorbrengen in Gods aanwezigheid. Wij willen tijd met Hem  doorbrengen in de taal die wij het beste spreken; muziek!  ‘In Your presence there is fullness of joy’ (psalm 16:18) 

Muziekteam Higgajon 

Higgajon, wat is dat voor naam? Waar komt het vandaan? Higgajon is een muzikale term, net zoiets als de term Sela, die alleen gebruikt wordt bij Psalm 9:16. De  betekenis van het woord is niet helemaal duidelijk, maar een mogelijke betekenis is: Een plechtig tussenspel  op de harp in lage tonen. Dit resoneert goed met onze band, waarin de snaarinstrumenten regelmatig een  tussenspel zullen spelen. Nu nog kijken of we dat plechtig kunnen…

Kringen

Als gemeente van Jezus komen we ook doordeweeks bij elkaar, omdat we met elkaar op weg zijn. We hebben een missie. We mogen nu al iets van Gods koninkrijk laten zien aan mensen om ons heen. Ons verlangen is dat de groepen bezig zijn met alle dimensies van christen-zijn. Geloven met hoofd, hart en handen. Met ons hoofd zijn we bezig om steeds meer te mogen leren van Gods woord. Met ons hart zijn we bezig om Gods liefde te leren kennen en elkaar met persoonlijk geloofsgesprek op te bouwen. En met onze handen zijn we bezig om onze naasten te dienen, om dienstbaar te zijn aan de maatschappij. Zo kunnen we in alle facetten van ons leven en gemeente-zijn gelegenheden leren benutten en creëren om anderen te vertellen van Jezus onze verlosser.

Jongeren

Tienernevendienst (TND)
Voor tieners van 12-14 jaar is er 1 keer in de maand tienernevendienst. De tienernevendienst begint als de kinderen naar de kinderbijbeldienst gaan en gaat door tot het einde van de dienst. Tijdens de tienernevendienst wordt een Bijbelverhaal of bijbels thema besproken.

The Teens
Deze club voor tieners van 12 tot 14 jaar komt om de week op zaterdagavond bij elkaar. Er wordt met elkaar gegeten, er worden spelletjes gedaan en een geloofsthema’s besproken. De club maakt gebruik van de methode Rock Solid (Youth For Christ). Deze methode behandelt voor tieners aansprekende geloofsthema’s in combinatie met spelelementen. De club is een geïntegreerde catechese groep. De club vindt plaats in de Rank.

Tienerbijbelclub
Deze club voor tieners van 14 tot 16 jaar komt om de week op zondagavond bij elkaar. Er wordt met elkaar gegeten en geloofsthema’s besproken. Eén keer in de maand wordt gebruik gemaakt van de methode Solid Friends (Youth for Christ) en de andere keer in de maand wordt er een Voor-Jullie-Uitgelegd dienst (catechese preek) nabesproken. De club is een geïntegreerde catechese groep. De club vindt plaats in de Voorhof.

IMPACT
Deze club voor jongeren van 17 tot 19 à 20 jaar vindt om de week op zondagmiddag plaats. Eén keer in de maand komt ze met leiding samen om een onderwerp van het Bijbel Project te bespreken. De andere keer in de maand komt ze zonder leiding samen bij een gastgezin waar ze ook zullen eten. De jongeren bereiden dan om de beurt een onderwerp voor. De club is een geïntegreerde catechese groep. De club vindt afwisselend plaats bij de leiding en bij gastgezinnen.

Wij zijn het Jeugdteam en wij dachten we stellen ons weer even voor! Wij zijn een superleuke en gevarieerde kring met jongeren tussen de 15 en 21 jaar. De afgelopen tijd is de samenstelling van onze kring aardig veranderd, waaronder de leiding. Wij draaien zelfstandig, dus de leden van het Jeugdteam regelen alles zelf. Een keer in de twee weken komen wij op zondag avond bij elkaar. Op zo’n avond eten wij bij leden uit de gemeente, hebben we (meestal) goede gesprekken en bespreken een thema of onderwerp. Dit doen wij, omdat wij het leuk vinden om contact te houden met de mensen uit de gemeente. Na twee keer een serieuze avond hebben wij ook een gezellige avond, waar we dan vaak gezellig bijpraten of spelletjes spelen. Als het u/je gezellig lijkt om ons een avondje op bezoek te hebben, dan kan u contact opnemen met een van ons. Wij stellen geen eisen, maar het eten moet wel lekker zijn 🙂

Kerkdiensten

Sinds 1 januari 2022 zijn wij Het Anker, samen met de voormalige Ankergemeente. Het rooster voor de diensten voor de komende twee weken vindt u op de huidige website van de Ankergemeente of via de link naar de Live stream.