ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Onze Kerk heeft een ANBI status. 

Het IBAN van de GKV in Nieuwegein/IJsselstein is:
NL 70 TRIO 0197 763 251 t.n.v. Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Nieuwegein.

Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) is 824263170

GKV Nieuwegein heeft de ANBI status verkregen via het landelijk verband GKV: www.gkv.nl