Privacyverklaring

We vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw privacygevoelige gegevens. Daarom hebben wij onderstaande maatregelen genomen ter bescherming van uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

Er worden op het publieke gedeelte van de website geen adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van personen gepubliceerd tenzij daarvoor door de betreffende persoon toestemming is gegeven. In het beveiligde ledengedeelte zijn de vermelde gegevens bewust beperkt om misbruik te voorkomen. Voor inzage in of wijzigen van uw persoonlijke gegevens kunt u een verzoek doen bij de scriba.

Beeldmateriaal

Foto’s en video’s van een activiteit die heeft plaats gevonden in of rondom GKv Nieuwegein worden voorafgaand aan plaatsing gescreend. Waar mogelijk zal vooraf toestemming van gefotografeerde betrokkenen worden gevraagd, dit is zeker het geval bij portretfoto’s. Uiteraard kunt u altijd bezwaar maken tegen plaatsing. Geplaatste foto’s bevatten geen namen die herleid kunnen worden tot een persoon tenzij dit noodzakelijk is voor de publieke functie die de persoon in onze kerk vervuld.

Documenten

Bestanden met persoonsgegevens worden uitsluitend in het beveiligde ledengedeelte geplaatst waardoor de inhoud niet kan worden opgenomen door zoekmachines. Om misbruik te voorkomen zijn de documenten die persoonsgegevens bevatten beveiligd tegen bewerken.

Beveiliging

De website www.gkvnieuwegein.nl is beveiligd met een versleutelde verbinding (256-­bits SSL – te zien aan het slot-­symbool in de adresbalk van uw browser) om de veiligheid tussen de computer van de bezoeker en de website te waarborgen.

Cookies

Door cookies te gebruiken zorgen we ervoor dat u bepaalde acties niet opnieuw hoeft uit te voeren. Tijdens uw bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld uw IP-adres, browsertype en toegangstijd. Deze informatie blijft anoniem en wordt uitsluitend gebruikt om de website te verbeteren.

U kunt het gebruik van cookies linksonder via het groene driekhoekje uitschakelen.

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacyverklaring te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.

Laatste wijziging: 9-5-2019