Naar aanleiding van de persconferentie van 12 november, worden de Coronamaatregelen tijdens en na de dienst verscherpt.

Het gaat om de volgende punten:

 De 1.5 meter wordt overal gehanteerd. In de Rank staan de rijen 1.5 meter uit elkaar en tussen ieder huishouden is het verplicht om twee stoelen over te slaan. In de Voorhof wordt geplaceerd;

  1. Het aantal bezoekers wordt teruggeschroefd. Dit kan per week wisselen en wordt niet gecommuniceerd via het weekbulletin of per mail. Wel kunt u via de Scipio-app zien hoeveel mensen er maximaal kunnen aanmelden en of er nog plaats is;
  2. In de Rank zal er na de dienst geen koffie gedronken kunnen worden voor tenminste drie weken, omdat de 1.5 meter niet nageleefd kan worden. In de Voorhof is dit beter te organiseren en zal daarom wel doorgang vinden;
  3. Een dringend advies om een mondkap te dragen tijdens het verplaatsen. Als u zit, dan kan deze weer af.

Er zullen voorlopig dubbel diensten blijven. De diensten hebben een identieke inhoud, dezelfde voorganger en een gelijke preek.

  • 10.00 in de Voorhof, Wiersdijk 8b, Nieuwegein
  • 11.45 in de Rank, Lupinestraat 11, Nieuwegein

Beide diensten zullen via de gebruikelijke manier worden gestreamd en uitgezonden. 

Uitnodigingsbeleid

Iedereen is van harte welkom één van de diensten te bezoeken. Het uitnodigingsbeleid per wijk vervalt. Ook gasten zijn van harte welkom! Mocht u/jij het lastig vinden te komen, bespreek dit dan met mensen in uw omgeving of neem contact op met Team Pastoraat.

Huishoudelijk

  •  Het is de bedoeling dat er aangemeld blijft worden via Scipio (gasten en leden zonder app mogen een mail sturen naar facilitair@ankergemeente.nl) om zo de maximale aantallen te kunnen waarborgen. In de loop van de tijd wordt er gekeken of de aantallen aangepast moeten worden, vanwege verdere versoepelingen of juist aangescherpt moet worden.
  • Gemeenteleden worden gewezen op hun verantwoordelijkheden als het gaat om symptomen van Corona. U dient zich dan te laten testen en u komt niet naar de dienst;
  • Door de drempeldienst wordt niet meer gecontroleerd of bezoekers zich hebben aangemeld of symptomen hebben van Corona. Wij gaan er als kerkenraad vanuit dat ieder zijn/haar verantwoordelijkheid hierin neemt. Dit betekent dat u alleen komt als u aangemeld bent en thuisblijft als u symptomen van Corona heeft;
  • Tussen de rijen wordt een afstand van 1 meter gehanteerd en we houden voorlopig nog gepaste afstand tot elkaar door een stoel leeg te laten tussen de clusters/adressen;
  • Er worden geen QR codes gescand, dit betekent dat gevaccineerden en ongevaccineerden de kerk kunnen bezoeken;