Op 8 april hebben we als GKv en Ankergemeente samen een gemeenteavond gehouden via ZOOM. Deze avond ging over de gemeentevisie, onze gezamenlijke toekomstdroom als GKv en Ankergemeente.

Na een inleiding door de voorzitters, gingen we in groepjes uiteen in break-out sessies om met elkaar van gedachten te wisselen over de gemeentevisie. Gespreksvragen daarbij waren:

  • Wat spreekt u aan in de visie?
  • Welke onderdeel van de visie roept vragen bij u op?
  • Ontbreken er wat u betreft nog zaken in de visie?
  • Als deze visie uw verlangen is, hoe kunt u hierin dan een werktuig zijn?

Vanuit elk groepje is een samenvatting gemaakt van het gesprek. De kerkenraad neemt deze bevindingen mee om de visie te verfijnen en zal tegen de zomer het resultaat delen. De samenvatting van de avond zal nog worden rondgestuurd.